PRIVACYBELEID

Hiermee informeert Marès Kahrel jou hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt die jij haar verstrekt of die zij via de website verkrijgt. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2019. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.

Over Marès Kahrel

Marès Kahrel is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Marès Kahrel is gevestigd aan de Leeuwendalersweg 614, 1061BJ Amsterdam. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@mareskahrel.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dit privacybeleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van potentiële cliënten en cliënten die persoonlijke- of groepscoaching en/of training volgen en bezoekers van de website. Onder potentiële cliënten wordt iedereen verstaan die zich aanmeldt voor coaching, maar nog niet is begonnen. Daarbij kan gedacht worden aan contactgegevens, gegevens van een coaching en/of training en klikgedrag.
Onder meer de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
•  naam, adres, woonplaats;
•  telefoonnummer, e-mailadres;
•  geboortedatum, geslacht;
•  bank- en betaalgegevens
•  training- en coachgerelateerde gegevens
Van bezoekers van onze websites worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:
•  websitebezoek en klikgedrag;
•  IP-adres;
•  gebruik van social media.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening, namelijk coaching. Ook moet worden voldaan aan wettelijke verplichtingen waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt. De door potentiële cliënten en cliënten opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
•  inschrijving voor trainingen en coaching;
•  administratieve doeleinden, ten behoeve van coaching en de daarvoor verschuldigde betalingen innen;
•  afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
•  voorlichtingsdoeleinden;
•  het verstrekken van (nadere) informatievoorziening over actuele ontwikkelingen
•  verzenden (per e-mail) van informatiebrieven, facturen en overige (noodzakelijke) informatie vanuit Marès Kahrel

De door bezoekers van onze website opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
•  samenstellen gebruikersstatistieken;
•  beveiligen en verbeteren van onze website;
•  verbeteren van onze dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Marès Kahrel is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen coaching kunt volgen.

Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Voorbeeld hiervan is het verwerken van persoonsgegevens in verband met een factuur voor het innen van de verschuldigde bijdrage(n).
Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt (met name: bewaren of verstrekken).

Gerechtvaardigd belang: Marès Kahrel heeft er belang bij om de kwaliteit van coaching te waarborgen en juiste voorlichting te geven. Op grond van deze belangen verwerkt zij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt. Daarom word het gebruik van de website bijgehouden.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zal toestemming worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken, stuur dan een email naar info@mareskahrel.nl.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Om jou van dienst te kunnen zijn en om de werkzaamheden uit te voeren, worden andere partijen ingeschakeld om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld accountants en IT leveranciers. Voor sommige doorgiften moeten jouw toestemming worden gevraagd. Soms is het wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie.

Als de persoonsgegevens worden verwerkt door een derde partij en zij de zeggenschap heeft en behoudt over de verwerking, sluiten zij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Hierin maakt zij afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Een verwerker, in de zin van de AVG, kan bijvoorbeeld een partij zijn die bepaalde IT-werkzaamheden voor ons verricht of een financiële dienst die betalingen faciliteert.

Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

Marès Kahrel bewaart jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie (‘EU’) door jouw gegevens op een server in de EU op te slaan. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij dat zij persoonsgegevens op servers in de EU opslaan.

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als jouw persoonsgegevens zijn verwerkt, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Ook kun je soms bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. Om in dit kader een verzoek te doen kun je contact met opnemen via info@mareskahrel.nl. Bij twijfel over je identiteit, vragen wij je om je eerst te identificeren.

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting of vanwege het faciliteren van training en/of coaching.

Beperken: je kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Het kan zo zijn dat – na je uitschrijving als cliënt – bepaalde persoonsgegevens moeten worden bewaard voor de administratie of vanwege een wettelijke verplichting.

Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je dat laten weten via info@mareskahrel.nl. Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je via info@mareskahrel.nl een klacht indienen. Deze zal zorgvuldig worden behandeld.